V skladu s splošnimi ukrepi in priporočili so vse aktivnosti društva, ki vključujejo kakršnokoli združevanje tabornikov, prekinjene. 
Delovanje društva se bo prilagajalo splošnim navodilom za vse državljne in organizacije.

Obvestilo starešine rodu.

Ostanite zdravi! 

Društvo tabornikov Rod Črnega mrava deluje na področju Most in neposredne okolice. Taborniško dejavnost v Mostah izvajamo že od leta 1952 in smo med najstarejšimi rodovi v Sloveniji. Naši mlajši člani prihajajo predvsem iz osnovnih šol Jože Moškrič, Savsko naselje, Božidar Jakac, Karel Destovnik Kajuh, Nove Fužine in tudi drugih. V naše območje sodita tudi osnovni šoli Vide Pregarčeve ter Ketteja in Murna. Starejši člani pa prihajajo iz vseh koncev in krajev.

Pri našem delu uporabljamo skavtsko metodo, s katero poskušamo člane vzgojiti v odgovorne posameznike z velikim moralnim in socialnim čutom.

KOLEDAR AKTIVNOSTI

Instagram

Facebook

Galerije slik

© 2020 Rod Črnega mrava. Izdelava spletne strani: dpoint.si