TABORNIKI ČRNEGA MRAVA

Društvo tabornikov Rod Črnega mrava deluje na področju Most in neposredne okolice.

Taborniško dejavnost v Mostah izvajamo že od leta 1952 in smo med najstarejšimi rodovi v Sloveniji.

Naši mlajši člani prihajajo predvsem iz osnovnih šol Jože Moškrič, Savsko naselje, Božidar Jakac, Karel Destovnik Kajuh, Nove Fužine in tudi drugih. V naše območje sodita tudi osnovni šoli Vide Pregarčeve ter Ketteja in Murna. Starejši člani pa prihajajo iz vseh koncev in krajev.

Pri našem delu uporabljamo skavtsko metodo, s katero poskušamo člane vzgojiti v odgovorne posameznike z velikim moralnim in socialnim čutom.

Naši vodi

Vod sestavlja skupina tabornikov in tabornic iste starosti skupaj z vodnikom. Vod ali klub predstavljata osnovno celico taborniške organizacije. Vod ima svojega vodnika, svoje sestanke, svoj program in svoje akcije in aktivnosti. Ima tudi svoje ime in zastavico.
Delo v organizaciji temelji na združevanju v majhne skupine – vode, kjer se otroci naučijo samostojnosti, pomena povezanosti z vrstniki in medsebojne, pa tudi prevzemanja odgovornosti in nalog.

Mladi dejavnosti izbirajo sami na podlagi lastnih želja in potreb, usmerja pa jih usposobljen vodnik. Mlajši se razvijajo skozi igro, starejši se udeležujejo dogodivščin in se soočajo z izzivi. Taborjenje je vrhunec celoletnega taborniškega dela. Ponuja priložnost, da gredo mladi za dalj časa v naravo, pod platneno streho, da izkusijo nepredvidene okoliščine, nočno stražo, prve simpatije, samostojnost in prvo daljšo odsotnost od doma. Ta je še bolj izrazita na mednarodnih taborih in akcijah v tujini, kjer se mladi srečajo s prvimi izkušnjami multikulturnosti (od kultur in jezikov do običajev), pridobivajo prijatelje iz drugih držav in razvijejo željo po odkrivanju Evrope in sveta...

Vodniki so ključni kamenčki v mozaiku taborniške dejavnosti, saj so najbolj neposredno vključeni v življenje taborniškega voda, kot osnovne taborniške enote. Vodniki se na Hudih mravljicah zbirajo vsak mesec.
Družina Vod Vodnik/ca Starost Dan Ura srečanj
Leteče veverice Martin Konjajev predšolski in 1. razred sreda 17:30 - 18:30
Tigraste kače Taja Skrt Kristan in Urh Intihar 3. in 4. razred četrtek 19:00 - 20:00
Lačni levi Meta Simsič in Petra Žunar 4. in 5. razred sreda 16:30 - 17:30
Zažgani čipsi Polona Smrekar in Jon Česnovar 4. in 5. razred torek 17:00 - 18:00
GG Ubijalske pikapolonice Lara Oražem in Okskar Bruman 6. in 7. razred četrtek 18:00 - 19:00
GG Zvočniki Mika Toman Drinovec 6. in 7. razred ponedeljek 17:00 - 18:00
GG Čokolino mafija Rebeka Gregorc 8. in 9. razred petek 17:00 - 18:00
GG Ninđa Unicorns...pa Tia Lovro Pavlič in Tia Nina Tavčar 1. in 2. letnik ponedeljek 18:00 - 19:00
PP Zmešani s Štekerji Anže Zaletel srednja šola enkrat mesečno po dogovoru
RR Papige Vanja Gajić po dogovoru :) po dogovoru po dogovoru

Vodstvo rodu

Rodov občni zbor je najvišji organ Rodu. Praviloma enkrat letno izvoli rodovo upravo, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Posamezne ostale funkcionarje in njihove naloge pa določi in definira Rodova uprava.
Poleg Rodove uprave imamo v društvu še disciplinski odbor, ki spremlja delovanje rodu, disciplinsko komisijo ter druge funkcijonarje, ki prevzemajo naloge, ki jih določi Rodova uprava (urednik Mravljinčka, administrator spletnih aktivnosti, vodja pohodniške sekcije ...)

Rodova uprava

Rodova uprava skrbi za "tehnično" delovanje Rodu.
Praviloma se sestaja vsak drugi ponedeljek.
STAREŠINA Anže Zaletel
POMOČNICA STAREŠINE Maja Premrl
NAČELNICA Rebeka Gregorc
POMOČNICA NAČELNICE Lara Oražem
BLAGAJNIČARKA Jana Kebler Zaletel
TAJNICA Vanja Gajić
GOSPODAR Taja Skrt Kristan
PROPAGANDIST Lovro Pavlič
ČLAN RU IN GOSPODAR BREZE Marino Rovan
ČLANICA RU Meta Simsič
ČLANICA RU Nika Kovačič

Instagram

Facebook

Galerije slik

© 2020 Rod Črnega mrava. Izdelava spletne strani: dpoint.si