TABORNIKI ČRNEGA MRAVA

Društvo tabornikov Rod Črnega mrava deluje na področju Most in neposredne okolice.

Taborniško dejavnost v Mostah izvajamo že od leta 1952 in smo med najstarejšimi rodovi v Sloveniji.

Naši mlajši člani prihajajo predvsem iz osnovnih šol Jože Moškrič, Savsko naselje, Božidar Jakac, Karel Destovnik Kajuh, Nove Fužine in tudi drugih. V naše območje sodita tudi osnovni šoli Vide Pregarčeve ter Ketteja in Murna. Starejši člani pa prihajajo iz vseh koncev in krajev.

Pri našem delu uporabljamo skavtsko metodo, s katero poskušamo člane vzgojiti v odgovorne posameznike z velikim moralnim in socialnim čutom.

Naši vodi

Vod sestavlja skupina tabornikov in tabornic iste starosti skupaj z vodnikom. Vod ali klub predstavljata osnovno celico taborniške organizacije. Vod ima svojega vodnika, svoje sestanke, svoj program in svoje akcije in aktivnosti. Ima tudi svoje ime in zastavico.
Delo v organizaciji temelji na združevanju v majhne skupine – vode, kjer se otroci naučijo samostojnosti, pomena povezanosti z vrstniki in medsebojne, pa tudi prevzemanja odgovornosti in nalog.

Mladi dejavnosti izbirajo sami na podlagi lastnih želja in potreb, usmerja pa jih usposobljen vodnik. Mlajši se razvijajo skozi igro, starejši se udeležujejo dogodivščin in se soočajo z izzivi. Taborjenje je vrhunec celoletnega taborniškega dela. Ponuja priložnost, da gredo mladi za dalj časa v naravo, pod platneno streho, da izkusijo nepredvidene okoliščine, nočno stražo, prve simpatije, samostojnost in prvo daljšo odsotnost od doma. Ta je še bolj izrazita na mednarodnih taborih in akcijah v tujini, kjer se mladi srečajo s prvimi izkušnjami multikulturnosti (od kultur in jezikov do običajev), pridobivajo prijatelje iz drugih držav in razvijejo željo po odkrivanju Evrope in sveta...

Vodniki so ključni kamenčki v mozaiku taborniške dejavnosti, saj so najbolj neposredno vključeni v življenje taborniškega voda, kot osnovne taborniške enote. Vodniki se na Hudih mravljicah zbirajo vsak mesec.
Družina Vod Vodnik/ca Starost Dan Ura srečanj
MURNI Leteče veverice Martin Konjajev 5 let sreda 17:30 - 18:30
Zažgane hrenovke Veronika Poles in Polona Smrekar 2. in 3. razred četrtek 18:00 - 19:00
Zvočniki Nika Kovačič in Mika Toman Drinovec 4. in 5. razred ponedeljek 17:00 - 18:00
Ubijalske pikapolonice Lara Oražem 4. in 5. razred četrtek 17:00 - 18:00
Pro Gorile Meta Simsič in Maša Merela 4. in 5. razred torek 18:00 - 19:00
GG Čokolino mafija Rebeka Gregorc 6. in 7. razred petek 17:30 - 18:30
GG Ninđa Unicorns...pa Tia Lovro Pavlič in Tia Nina Tavčar 8. in 9. razred sreda 18:30 - 19:30
PP Štekerji Anže Zaletel srednja šola sreda 19:30 - 20:30
RR Papige Katja Černe po dogovoru po dogovoru

Vodstvo rodu

Rodov občni zbor je najvišji organ Rodu. Praviloma enkrat letno izvoli rodovo upravo, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Posamezne ostale funkcionarje in njihove naloge pa določi in definira Rodova uprava.
Poleg Rodove uprave imamo v društvu še disciplinski odbor, ki spremlja delovanje rodu, disciplinsko komisijo ter druge funkcijonarje, ki prevzemajo naloge, ki jih določi Rodova uprava (urednik Mravljinčka, administrator spletnih aktivnosti, vodja pohodniške sekcije ...)

Rodova uprava

Rodova uprava skrbi za "tehnično" delovanje Rodu.
Praviloma se sestaja vsak drugi ponedeljek ob 19.10 na Proletarski 1.
STAREŠINA Anže Zaletel
POMOČNICA STAREŠINE Maja Premrl
NAČELNICA Rebeka Gregorc
BLAGAJNIČARKA Jana Kebler Zaletel
GOSPODAR Taja Skrt Kristan
PROPAGANDIST Lovro Pavlič
NAČELNICA PP KLUBA Katja Černe
ČLAN RU IN GOSPODAR BREZE Mito Kristan
ČLAN RU Marino Rovan
ČLANICA RU Vanja Gajič

Novo taborniško leto se začne čez

© 2019 Rod Črnega mrava