TABORNIKI ČRNEGA MRAVA

Društvo tabornikov Rod Črnega mrava deluje na področju Most in neposredne okolice.

Taborniško dejavnost v Mostah izvajamo že od leta 1952 in smo med najstarejšimi rodovi v Sloveniji.

Naši mlajši člani prihajajo predvsem iz osnovnih šol Jože Moškrič, Savsko naselje, Božidar Jakac, Karel Destovnik Kajuh, Nove Fužine in tudi drugih. V naše območje sodita tudi osnovni šoli Vide Pregarčeve ter Ketteja in Murna. Starejši člani pa prihajajo iz vseh koncev in krajev.

Pri našem delu uporabljamo skavtsko metodo, s katero poskušamo člane vzgojiti v odgovorne posameznike z velikim moralnim in socialnim čutom.

Aktualna pravila društva

Naši vodi

Vod sestavlja skupina tabornikov in tabornic iste starosti skupaj z vodnikom. Vod ali klub predstavljata osnovno celico taborniške organizacije. Vod ima svojega vodnika, svoje sestanke, svoj program in svoje akcije in aktivnosti. Ima tudi svoje ime in zastavico.
Delo v organizaciji temelji na združevanju v majhne skupine – vode, kjer se otroci naučijo samostojnosti, pomena povezanosti z vrstniki in medsebojne, pa tudi prevzemanja odgovornosti in nalog.

Mladi dejavnosti izbirajo sami na podlagi lastnih želja in potreb, usmerja pa jih usposobljen vodnik. Mlajši se razvijajo skozi igro, starejši se udeležujejo dogodivščin in se soočajo z izzivi. Taborjenje je vrhunec celoletnega taborniškega dela. Ponuja priložnost, da gredo mladi za dalj časa v naravo, pod platneno streho, da izkusijo nepredvidene okoliščine, nočno stražo, prve simpatije, samostojnost in prvo daljšo odsotnost od doma. Ta je še bolj izrazita na mednarodnih taborih in akcijah v tujini, kjer se mladi srečajo s prvimi izkušnjami multikulturnosti (od kultur in jezikov do običajev), pridobivajo prijatelje iz drugih držav in razvijejo željo po odkrivanju Evrope in sveta...

Vodniki so ključni kamenčki v mozaiku taborniške dejavnosti, saj so najbolj neposredno vključeni v življenje taborniškega voda, kot osnovne taborniške enote. Vodniki se na Hudih mravljicah zbirajo vsak mesec.
Družina Vod Vodnik/ca Starost Dan Ura srečanj
Leteče veverice Martin Konjajev predšolski, 1. in 2. razred sreda 17:30 - 18:30
Trop Taja Skrt Kristan in Urh Intihar 3. in 4. razred sreda 17:30 - 18:30
Hitre želve Meta Simsič in Petra Žunar 4. in 5. razred sreda 16:30 - 17:30
Hude kapice Polona Smrekar in Jon Česnovar 4. in 5. razred torek 17:00 - 18:00
GG Ubijalske pikapolonice Lara Oražem in Oskar Bruman 6. in 7. razred četrtek 18:00 - 19:00
GG Kišobrančiči po hofer ceni Mika Toman Drinovec 6. in 7. razred ponedeljek 17:00 - 18:00
GG Čokolino mafija Rebeka Gregorc 8. in 9. razred petek 17:00 - 18:00
GG Ninđa Unicorns...pa Tia Lovro Pavlič in Tia Nina Tavčar 1. in 2. letnik ponedeljek 18:00 - 19:00
PP Ureduorade Anže Zaletel srednja šola enkrat mesečno po dogovoru
RR Za smrt prelepe papige Vanja Gajić 20 + po dogovoru po dogovoru

Vodstvo rodu

Rodov občni zbor je najvišji organ Rodu. Praviloma enkrat letno izvoli rodovo upravo, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Posamezne ostale funkcionarje in njihove naloge pa določi in definira Rodova uprava.
Poleg Rodove uprave imamo v društvu še disciplinski odbor, ki spremlja delovanje rodu, disciplinsko komisijo ter druge funkcijonarje, ki prevzemajo naloge, ki jih določi Rodova uprava (urednik Mravljinčka, administrator spletnih aktivnosti, vodja pohodniške sekcije ...)

Rodova uprava

Rodova uprava skrbi za "tehnično" delovanje Rodu.
Praviloma se sestaja vsak drugi ponedeljek.
STAREŠINA IN NAČELNIK PP KLUBA Anže Zaletel
NAČELNICA Rebeka Gregorc
POMOČNICA NAČELNICE Lara Oražem
BLAGAJNIČARKA Jana Kebler Zaletel
TAJNICA IN NAČELNICA RR KLUBA Vanja Gajić
GOSPODAR Taja Skrt Kristan
VODJA KOMUNIKACIJ Z JAVNOSTJO Lovro Pavlič
ČLAN RU IN GOSPODAR BREZE Marino Rovan
ČLANICA RU Meta Simsič
ČLANICA RU Nika Kovačič
ČLAN RU Rok Ljubič

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo rodove uprave in drugih organov rodu, nadzoruje finančno in materialno poslovanje rodu in ukrepa ob  nepravilnostih. O svojih ugotovitvah poroča občnemu zboru.
Član David Šturm
Član Matej Plestenjak
Član Mito Kristan

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija odloča o sporih in izreka ukrepe, ki izvirajo iz kršenja pravic in obveznosti članov ali o dejavnostih, v katerih so lahko prizadeti člani rodu..
Članica Maja Premrl
Član Mito Kristan
Članica Katja Černe

Instagram

Facebook

Galerije slik

© 2021 Rod Črnega mrava. Made with <heart> by dpoint.si