ZGODOVINA RODU

Rod Črnega mrava je bil ustanovljen 6. aprila 1952 v Ljubljani. V Mostah je že leta 1950 delovala skupina mladih, ki se je ukvarjala z lutkarstvom. Nastopali so z marionetami, ki so jih sami izdelovali. Za to dejavnost jih je občina Moste nagradila s štirinajstdnevnim taborjenjem, kjer so od predvojnega skavta Albina Erklavca - Bineta izvedeli več o tabornikih, ki so se v tistem času že pojavili.

Tako so se na tem taborjenju (leta 1951) odločili, da bodo lutke obesili na klin in se raje posvetili taborništvu. Jeseni istega leta so v sestavu Zmajevega rodu ustanovili družino Viharniki. Razmahnila se je dejavnost po vodih in ustanovljeni sta bili še dve družini. Povezane družine so nato 6. aprila 1952 leta ustanovile nov rod. Poimenovali so ga po predvojnem skavtu Miroslavu Zoru - Črnem mravu, ki je spadal med vodilne predvojne skavte, poleg tega pa je prispeval veliko k tedanji skavtski literaturi na slovenskem. Motiv z naslovnice njegovega priročnika za življenje v naravi »Weekend« si pogosto izposodimo za promocijske aktivnosti.

Rod je uspešno deloval z manjšimi vzponi in padci vse tja do jeseni leta 1976, ko je nastopila kriza, ki so jo prebrodili v sodelovanju s takratno Višjo šolo za socialne delavce, s katero so izvedli del skupnega akcijsko-raziskovalnega projekta: "Vpliv družbenega prostora na socializacijo otrok".

V začetku devetdesetih je dejavnost rodu spet skoraj zamrla, 1993 pa je prišlo do ponovnega zagona, ki se je lepo izkazal ob proslavi 50. obletnice rodu, ko smo napolnili veliko dvorano Španskih borcev. Kmalu za tem je sledilo ponovna oslabitev dejavnosti. Leta 2005 smo imeli med letom aktivna le dva voda. Z vztrajnostjo, predanim delom in povečanim vključevanjem staršev smo trend počasi obrnili navzgor. Ob 60. obletnici delovanja smo ponovno pripravili imenitno prireditev, kjer se je predstavilo vseh pet aktivnih vodov. Trenutno smo zaposleni z organizacijo aktivnosti za člane, z uspešnim prenosom odgovornosti na mlajše in počasno ter stalno rastjo. S taborniško dejavnostjo smo razpeti med naše štiri »domove«: Perčevo 22 in Proletarsko 1, taborniško kočo Brezo in taborne prostore na Klivniku.
Mravljinček naših generacij

Mravljinček
Naših generacij

Ob naši 60. obletnici delovanja Rodu smo izdali posebno številko Mravljinčka - Mravljinček naših generacij. Preberete si ga lahko na spodnji povezavi.
Ogled Mravljinčka

Instagram

Facebook

Galerije slik

© 2024 Rod Črnega mrava. Made with <heart> by dpoint.si