Med krompirjevimi počitnicami se je zgodilo GG jesenovanje. Kaj je to ? To je akcija, kjer so se GG-ji (in nekateri PP-ji) učili postavljati pionirske objekte. Potekala je od petka 27.10 do ponedeljka 30.10. Med tem so postavili gugalnico in "chill out" kotiček, se zabavali (upam), jedli palačinke, sestavili svoj ples in pisali pojezije o jesenovodji.