S svojo dejavnostjo taborniki varujemo naravo in vzgajamo mlade, da jo ohranijo neokrnjeno.

Na taborjenjih je naš program vedno povezan z vodo in kot doma se počutimo v okolici jezera Klivnik že več kot 20 let. S kmeti, ribiči in naravovarstveniki si delimo skrb za ohranitev čistoče jezera in njegove bogate biodiverzitete. Skrbi nas, kaj bo z jezerom in njegovo okolico v primeru sprejetja zakona o vodah in posledičnem vmešavanju tujih interesov in vlagateljev.

To je le eden od razlogov, zakaj smo in bomo na referendumu glasovali PROTI.
Mnogi Mravi smo že oddali svoj glas PROTI na predčasnem glasovanju, ostale pa boste srečali v nedeljo.

Postavite se skupaj z nami za pitno vodo, za prost dostop do vode ter proti prednostnem obravnavanju kapitala pred naravo.