Svetovna skavtska konferenca in Svetovni skavtski forum mladih

logo WSC and WSYF - lezec

 

Avgusta 2014 taborniki v Sloveniji gostimo letošnji največji konferenčni dogodek v Sloveniji. Najprej bo na Rogli potekal Svetovni skavtski forum mladih (4.-7. avgust), nato pa bo v Ljubljani potekala Svetovna skavtska konferenca (11.-15. avgust). Na dogodek bo v Slovenijo pripotovalo 1100 udeležencev iz kar 130 držav sveta. Dogodka s tako široko mednarodno zasedbo v Sloveniji še ni bilo.

 

Konferenca

Svetovna skavtska konferenca (World Scout Conference – WSC) je je najvišji organ odločanja Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Poteka vsaka tri leta, njene naloge pa so preučiti smernice delovanja skavtskega gibanja po vsem svetu, določiti politiko svetovne organizacije in sprejeti ukrepe za širjenje namena gibanja. Slovenska članica WOSM je Zveza tabornikov Slovenije, sprejeta je bila pred dvajsetimi leti in zato nosi naziv "nacionalna skavtska organizacija".

S po šest delegati in dodatnimi opazovalci se konference lahko udeleži vseh 162 nacionalnih skavtskih organizacij, ki skupaj zastopajo preko 40 milijonov skavtov z vsega sveta, kar je izjemna priložnost za dodatno promocijo Slovenije, da se splete nove vezi ter ponese dobro ime tudi na nekatere konce, kjer o Sloveniji verjetno še niso veliko slišali.

 

Forum

V dneh pred konferenco poteka Svetovni skavtski forum mladih, ki se ga ravno tako udeležijo predstavniki skavtskih organizacij z vsega sveta, in sicer do dva delegata stara med 18 in 26 let ter trije opazovalci. Poleg bogate izmenjave izkušenj, udeleženci foruma v štirih dneh obravnavajo iste teme, kot jih kasneje obravnava konferenca, le da z vidika mladih, svoje resolucije pa nato predstavijo na konferenci. Poleg tega izberejo šest predstavnikov (Youth adviser), ki nato sodelujejo s Svetovnim skavtskim komitejem in na ta način zagotavljajo, da je pri sprejemanju odločitev, ki se tičejo enega največjih mladinskih gibanj na svetu, slišan tudi glas mladih.

 

Spremljevalni dogodki

V okviru konference in foruma bo potekalo več dogodkov, nekateri so odprti vsem:

- Festival taborniških iger, Kongresni trg v Ljubljani, nedelja, 11. avgust, 11.00-15.00: Taborniki z vsega sveta bodo predstavili igre, ki se jih igrajo v svojih državah.

- Taborniške delavnice in koncerti, Kongresni trg v Ljubljani, 11.-15. avgust, 15.00-22.00: V času konference bodo za vse tabornike, občane in druge obiskovalce Ljubljane potekale taborniške delavnice in nastopi taborniških glasbenih skupin (19.00-22.00).

- Razstava fotografij "Mladost v naravi", Jakopičevo sprehajališče v parku Tivoli, 8.-16. avgust: Pripravili bomo posebno razstavo taborniških fotografij, ki bo ponudila vpogled v čarobne trenutke ter pestre aktivnosti taborništva doma in po svetu. (Odprtje: 10. avgust ob 20.00).

 

Več na www.wsc2014.si.