V novem letu se bomo taborniki Črnega mrava še nadalje trudili tovrstno vzdušje in vrednote negovati ter predajati naprej.
 
Zato vsem članom, staršem in prijateljem tabornikov želimo srečno, zdravo, pomirjeno, dobrotno, taborništva in dogodivščin v naravi polno leto 2016.
 
Z naravo k novemu človeku!
 
Rod Črnega mrava
 
2016 RCM Voscilo