Člani Rodove uprave:

Starešina: Rok Zaletel
Načelnica: Taja Skrt Kristan
Pomočnica načelnice: Rebeka Gregorc
Blagajničarka: Jana Kebler - Zaletel
Tajnik: Matej Plestenjak
Gospodar: Simon Plestenjak
Propagandist: Marino Rovan
Načelnica PP kluba Nika Tivadar
Član RU in gospodar Breze: Mito Kristan
Članica RU: Maja Premrl

 

Člani Disciplinske komisije:

Članica:
Maja Premrl
Član:
David Šturm
Član: Marino Rovan

 

Člani Nadzornega odbora:

Član: Miha Jan
Član: Marko Simsič
Član: David Šturm