Drage članice in dragi člani,

na podlagi 22. člena Pravil Društva tabornikov Rod Črnega mrava sklicujem redni Občni zbor, ki bo v petek 10. 3. 2017, ob 16:30 na Proletarski ulici 1 v Ljubljani. Predlagani dnevni red je:

 1. Preverjane sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Določitev načina glasovanja
 4. Poročilo o finančnem poslovanju in poročilo Nadzornega odbora
 5. Razprava in glasovanje o poročilih
 6. Razrešitev blagajničarke in članov NO
 7. Predstavite kandidatov za blagajnika in člane za NO
 8. Razprava o kandidatih
 9. Volitve blagajnika in članov NO
 10. Pohvala in priznanja zaslužnim članom
 11. Razno

Prosim, da si vzamete čas in da se Občnega zbora udeležite. Upam, da se vidimo v čim večjem številu.

Z naravo k novemu človeku!

Rok Zaletel, starešina Društva tabornikov Rod Črnega mrava