NAŠ ZNAK

Znak rodu je črna mravlja na zelenem okroglem polju. Polje je obrobljeno z obrisom ljubljanskega gradu, nad katerim je modro nebo. Poleg mravlje je na zelenem polju devet smrek in obris zobatega kolesa, ki je modre barve. Vse to je obrobljeno z rumenim kolobarjem, na katerem je s črnimi črkami napisano ČRNI MRAV LJUBLJANA.

Mravlja je simbol Miroslava Zora – Črnega mrava. Nekateri zmotno mislijo, da je Miroslav Zor ustanovitelj našega rodu. On je kot interniranec v koncentracijskem taborišču Mauthausen žalostno preminil tik pred koncem druge svetovne vojne, torej kar nekaj let pred našim začetkom. A ker je bil pred vojno eden vodilnih slovenskih skavtov in ker je bil med ustanovitelji rodu tudi njegov brat Ivo Zor, naš rod še danes nosi njegovo ime. Lahko pa se malo poigramo še z lastnostjo mravelj, od katerih se lahko ljudje zagotovo veliko naučimo. Živijo v »urejenih« skupnostih, so marljive in delujejo za skupno dobro.

Zelena barva simbolizira naravo. In ravno narava je tista v katero se taborniki, če je le možno zatečemo in v njej spoznavamo skrivnosti fizičnega in družbenega življenja.
RCM logo

Zelena barva simbolizira naravo. In ravno narava je tista v katero se taborniki, če je le možno zatečemo in v njej spoznavamo skrivnosti fizičnega in družbenega življenja.

Obris ljubljanskega gradu predstavlja Ljubljano, mesto našega delovanja. Bolj natančno pa naše območje definira devet zelenih smrek, ki predstavlja devet krajevnih skupnosti bivše občine Ljubljana Moste – Polje.

Modro polje nad obrisom gradu predstavlja nebo. Nebo je brezmejno in brezmejne so tudi možnosti različnih spoznanj in izkustev, ki jih ponuja taborniško življenje. Modro zobato kolo predstavlja industrijsko območje, po katerem je bila prepoznavna bivša občina Ljubljana Moste – Polje. Industrija je nekoč imela velik pomen in kot taka, si je takrat prislužila mesto na našem znaku. Modra barva zobatega kolesa pa predstavlja tudi reko Ljubljanico.

Rumen kolobar lahko predstavlja sonce, ki nam daje energijo za življenje, lahko pa si ga predstavljamo tudi kot ogenj, ki gori, nas greje, nam sveti in kaže pravo pot. V vsakem primeru interpretacije, lahko ta dva elementa razumemo kot nujna predpogoja za življenje na zemlji.

Instagram

Facebook

Galerije slik

© 2024 Rod Črnega mrava. Made with <heart> by dpoint.si